Dezinfekcione barijere za ulaz i izlaz radnika, sa senzorski upravljanim sistemom za dezinfekciju ruku i sa obrtnim četkama za čišćenje i dezinfekciju đonova obuće

Dezinfekciona barijera

Dezinfekciona barijera


Postolja za pranje kecelja i čizama

Postolje za pranje kecelja i čizama

Postolje za pranje kecelja i čizama


Postolja za sušenje kecelja i čizama

Postolje za sušenje kecelja

Postolje za sušenje čizama


 
Sterilizatori za noževe, satare, testere

Lavabo sa sterilizatorom za noževe, dozatorom za tečni sapun, držačem toaletnih ubrusa i korpom za otpatke

Pneumatsko postolje postolje za rasecanje, sa sterilizatorom za sataru i lavaboom za pranje ruku

Sterilizator za testeru


 
Razne vrste lavaboa, sa jednim ili više točećih mesta, sa senzorskim ili mehaničkim uključivanjem

Lavabo sa jednim točećim mestom, sa senzorskim uključivanjem

Lavabo sa dva točeća mesta, sa senzorskim uključivanjem

Lavabo sa četiri točeća mesta, sa senzorskim uključivanjem


 
Dozatori za tečni sapun, držači toaletnih ubrusa, korpe za otpatke, nosači kesa za otpatke, sve od nerđajućeg čelika

Lavabo sa sterilizatorom za noževe, dozatorom za tečni sapun, držačem toaletnih ubrusa i korpom za otpatke

Držač toaletnih ubrusa

Dozator za tečni sapun


 
Garderobni ormani od nerđajućeg čelika, sa klupom za presvlačenje

Garderobni ormani

Garderobni ormani


 
Ormani sa policama za radne uniforme, od nerđajućeg čelika