Izrada tehnoloških projekata linije klanja goveda i svinja, kao i tehnoloških projekata prerade mesa

Linija obrade goveda i svinja

Linija obrade goveda i svinja

Linija obrade goveda i linija obrade svinja


Izrada depoa za stoku od pocinkovanog čelika

Depo za stoku sa koridorom

Depo za stoku sa koridorom

Izlaz iz depoa u boks za omamljivanje goveda


Linije obrade goveda i svinja

Boks za omamljivanje goveda sa pneumatskim otvaranjem i zatvaranjem ulaznih vrata

Boks za omamljivanje goveda sa pneumatskim otvaranjem i zatvaranjem ulaznih vrata

Pneumatski boks za omamljivanje svinja sa elevatorom za podizanje svinja na liniju iskrvarenja

Pneumatski boks za omamljivanje goveda

Pneumatski boks za omamljivanje goveda

Pneumatski boks za omamljivanje svinja sa koridorom za ulaz


Inox pneumatski i mehanički boksovi za omamljivanje goveda i svinja
Inox statička i pneumatska postolja za obradu goveda i svinja:

Pneumatsko postolje za prevešavanje goveda


pneumatsko postolje za prevešavanje goveda

Pneumatsko postolje za dranje kože, sa sterilizatorom za nož i lavaboom za pranje ruku

Pneumatsko postolje za dranje kože, sa sterilizatorom za nož i lavaboom za pranje ruku


pneumatsko postolje za dranje kože

Pneumatsko postolje za obradu rektuma, sa sterilizatorom za nož i lavaboom za pranje ruku

Pneumatsko postolje za obradu rektuma, sa sterilizatorom za nož i lavaboom za pranje ruku

Pneumatsko postolje za obradu rektuma, sa sterilizatorom za nož i lavaboom za pranje ruku


pneumatsko postolje za obradu rektuma

Pneumatsko postolje za evisceraciju

Pneumatsko postolje za evisceraciju

Pneumatsko postolje za evisceraciju

Pneumatsko postolje za evisceraciju, sa stolom za odvod sadržaja evisceracije u crevaru i sa kolosekom za grudne organe


pneumatsko postolje za evisceraciju, sa korpom za prihvat crevnih kompleta, kabinom za pranje kecelje i sterilizatorom za nož

Pneumatsko postolje postolje za rasecanje, sa sterilizatorom za sataru i lavaboom za pranje ruku

Pneumatsko postolje postolje za rasecanje, sa sterilizatorom za sataru i lavaboom za pranje ruku


pneumatsko postolje za rasecanje

Pneumatsko postolje za veterinarski pregled, sa sterilizatorom za nož i lavaboom za pranje ruku


pneumatsko postolje za veterinarski pregled

Pneumatsko postolje za pranje polutki, sterilizatorom za nož, lavaboom za pranje ruku i štednim tušem


pneumatsko postolje za pranje polutki

Sto za veterinarski pregled grudnih organa


sto za veterinarski pregled grudnih organa

Kabina za pregled goveđih glava


kabina za pregled goveđih glava

Statičko dvovisinsko postolje za prevešavanje goveda

Statičko dvovisinsko postolje za obradu svinja


statička postolja
Izrada pocinkovanih klaničnih koloseka sa kompletnom opremom:

Klanični kolosek iskrvarenja goveda, sa dizalicom za podizanje omamljenih goveda i kočnicom i kolosek iskrvarenja svinja sa elevatorom za podizanje omamljenih svinja

Kolosek u komori za hlađenje sa skretnicama

Kolosek u komori za hlađenje, sa kukama za grudne organe


Pocinkovani klanični koloseci sa kompletnom opremom:

Elevator za spuštanje svinja u bazen za šurenje sa pneumatskim ulagačem

Konvejer – horizontalni transporter za transport svinja na liniji obrade

Elevator za podizanje svinja na liniji obrade sa pneumatskim ulagačem i konvejerom


Kosi i horizontalni transporteri

Komora za hlađenje sa kosim desnim skretnicama

Komora za hlađenje sa kosim desnim skretnicama

Komora za hlađenje sa lučnim levim skretnicama

Komora za hlađenje sa lučnim levim skretnicama

Okretna skretnica


Skretnice:
Kose
Lučne
Kružne
Vertikalne dizalice
 

Kosi konvejer za podizanje svinja na liniju iskrvarenja

Kosi konvejer za podizanje svinja na liniju obrade

Horizontalni konvejer za transport svinja na liniju obrade


Konvejeri
Pneumatske raspinjače
Pneumatski ulagači

Raspinjače za svinje


Raspinjače
Kotrljajuće i klizne kuke
Kočnice
Koloture
Ekspeditne poluge i ekspeditne kuke
 
Izrada rashladnih komora – panelna izvedba

Rashladna komora izolovana panelima

Rashladna komora izolovana panelima


Izrada termoizolovanih vrata od nerđajućeg čelika i drugih materijala za razne temperaturne režime:

Spoljna klizna vrata sa bravom za zaključavanje

Brava za zaključavanje kliznih vrata

Klizna vrata na rashladnim komorama

Klizna vrata

Klizna vrata

Klizna vrata

Klizna vrata

Spoljna klizna vrata na izlaznoj rampi


klizna, sa bravom za zaključavanje ili bez nje

Okretna termoizolovana vrata

Dvokrilna klip-klap vrata sa dodatnim horizontalnim vratima

Dvokrilna klip-klap i klizna vrata

Jednokrilna klip-klap vrata


okretna, klip-klap

Jednokrilna okretna vrata

Jednokrilna okretna vrata

Dvokrilna okretna vrata – kapija


jednokrilna, dvokrilna

Klizna termoizolovana vrata sa prolazom koloseka kroz gornju vodilicu

Klizna termoizolovana vrata sa prolazom koloseka kroz gornju vodilicu


vrata sa prolazom koloseka
Uskoro
plastične trakaste i kompaktne zavese
 
Izrada inox slivnika, slivnih kanala, rešetki iskrvarenja, uljnih šahtova

Slivnik sa slivnim kanalima

Široki slivni kanal sa slivnim rešetkama

Slivnik

Slivnik sa slivnim kanalima


Izrada kolica za dimljenje, kolica za transport lodni, kolica za transport mesa i mesnih prerađevina

Kolica za transport lodni

Kolica za transport lodni

Kolica za dimljenje sa pet položaja kačenja

Kolica za dimljenje sa pet položaja kačenja

Kolica za alat

Kolica za štapove

Kuter - kolica

Kolica za dimljenje sa pet položaja kačenja


Izrada inox stolova za mesnu industriju – za iskoštavanje, sa jednom ili dve radne daske, sto za punjenje kobasica, stolovi i regali za odlaganje začina

Stolovi za iskoštavanje sa jednom radnom pločom

Sto za iskoštavanje sa dve radne ploče

Sto za iskoštavanje sa dve radne ploče


Konvejerski stolovi - inox:
Konvejerski sto za pandlovanje mesa sa dve trake – donjom za transport mesa i gornjom za odnošenje kostiju i sa stolovima za pandlovanje
sa obe strane trake – za više radnih mesta. Na kraju pokretne trake nalazi se okretni sto za sortiranje mesa. Obe trake konvejera imaju mogućnost pneumatskog podizanja radi lakšeg pranja i dezinfekcije

Konvejerski sto sa dve trake i stolovima za pandlovanje

Konvejerski sto sa dve trake i stolovima za pandlovanje

Konvejerski sto sa dve trake i stolovima za pandlovanje

Konvejerski sto sa dve trake i stolovima za pandlovanje


Konvejerski sto za transport sadržaja evisceracije. Traka konvejera ima mogućnost pneumatskog podizanja radi lakšeg pranja i dezinfekcije

Konvejerski sto za transport sadržaja evisceracije

Konvejerski sto za transport sadržaja evisceracije

Konvejerski sto za transport sadržaja evisceracije


Izrada platformi od pocinkovanog čelika

Platforma od pocinkovanog čelika

Platforma od pocinkovanog čelika

Platforma od pocinkovanog čelika


Uslužno sečenje čeličnih materijala CNC laserom visoke preciznosti, savijanje i finalna obrada površina

CNC laser za sečenje limova

Makaze za sečenje limova

Presa za savijanje limova